SILDEBEN | 60 grader


I denne malkestald malkes køerne bagfra. Malkestalden er enkel og effektiv med mange muligheder på lidt plads – så du har god plads til dit arbejde under malkningen. Et godt malkesystem til alle kvæg-racer. Særlig velegnet til renoveringsprojekter.

Fordele

 • Pladsbesparende malkestald
 • Malkning bagfra
 • Minimal fysisk belastning for malkeren
 • Køerne står tæt på graven
 • Små og store køer
 • Problemfri malkning af højt- og lavtsiddende yvere

SILDEBEN | 30 grader

SAC 115 sildeben har været solgt de sidste 50 år og er derfor et godt og solidt gennemtestet produkt. Det er et fleksibelt produkt med mange tilvalgsmuligheder. Køerne står godt imod zig-zag bagrøret med gødningsplade og zig-zag frontrøret. For malkeren er der gode ergonomiske arbejdsforhold, fordi han står tæt på yveret. Samtidig står malkeren godt med fødderne inde under den støbte og forskudte kant, hvorpå der er boltet en rustfri gravkant. Malkeren har uhindret adgang til koen, dvs. ingen generende slangestyr o.l. Udstyret kan både monteres i en grav og som en malkehøj.

Fordele

 • Vel afprøvet teknolog igennem mere end 50 år
 • Forholdsvis billig malkestalds-løsning
 • Malkeren står tæt på koens yver
 • Godt overblik over køerne

    

SWING-OVER | 60 grader


SAC swing-over-malkestalde er ideelle til køer af samme størrelse og har en høj kapacitet i forhold til investeringens størrelse. I dette system sikrer det fleksible slangestyr en perfekt placering af malkesættet. Malkningen starter automatisk, når pattekop-sættet svinger til malkestaldens modsatte side for at malke en ko.

Fordele

 • Høj kapacitet i forhold til din investering – lavere service omkostninger
 • Malkningen starter automatisk, når apparatet svinger til malkestaldens modsatte side for at malke en ko
 • Den hurtige udgang giver dig en endnu højere kapacitet