Malkeløsninger

Du ønsker en komplet løsning, som udnytter både dit og din besætnings fulde potentiale – fra optimering af designet og placeringen af malkeanlægget(,) til effektiv effektivisering af dit daglige arbejde. Med udgangspunkt i vores mange års erfaring vil vi gerne hjælp dig med at træffe disse valg, så du opnår den bedst mulige løsning. Med vores rådgivning kan du træffe en velovervejet beslutning for fremtiden, som passer ind i din bedrifts langsigtede vision. For os handler det ganske enkelt om, at du skal have en sund bedrift.

TRADITIONELLE MALKESTALDE TIL KØER (TDS)

Vores malkesystemer er udviklet til effektiv malkning af et stort antal køer, så hele processen kan blive så rentabel som muligt. Du kan arbejde effektivt, hurtigt og i ergonomiske arbejdsstillinger. Køer som har det godt og trives i malkestalden giver dermed mere mælk.

 

 

GEMINI AUTOMATISKE MALKESYSTEMER KØER

Robotmalkning er den automatiske måde at klare malkningen af din besætning på. Du sparer mandetimer og får tid til at koncentrere dig om andre opgaver, så som dine køers trivsel og at øge din indtjening.

 

 

GEDE MALKNING (GDS)

Når det gælder malkning af geder, er der intet, der øger effektiviteten mere end en veldesignet malkestald. Selve malkningen tager ikke særlig lang tid, men de manuelle handlinger udgør størstedelen af den samlede malkeproces. Derfor er det vigtigt at have den rigtige stald.