I praksis

"Det er malkestaldenes Mercedes"

I starten af 2022 lagde hollandske Atte og Hanny Wiarda-Galama deres bedrift om fra køer til geder. Det var en stor forandring, og ægteparret valgte en grundig og gennemtænkt omlægning. De 900 geder bliver malket i den allerførste 2RO fra SAC, en udvendigt betjent karruselmalkestald. "Mælkekvaliteten er rigtig god, gederne er trygge under malkningen, og det er en fornøjelse for os at malke."

De havde aldrig malket geder før, men alligevel vidste Atte og Hanny præcis, hvad de forventede af den nye malkestald, som skulle blive bedriftens hjerte. De tog ud og så på de første malkepladser af 2RO-malkestalden, som udviklerne fra SAC var i gang med at opbygge på en testgård. "Vi fik undtagelsesvist lov til at komme ind og se dem," fortæller Atte ved køkkenbordet på gården i den frisiske landsby Raerd. "Men allerede inden vi var nået ud af laden, vidste vi, at det skulle være den."
2RO var endnu ikke færdigudviklet. Det var i sommeren 2021, og der var stadig et par måneder, til ægteparret skulle omlægge bedriften. I starten af 2022 oprandt dagen, hvor Atte og Hanny kunne malke deres geder i den nye 2RO. "Det var jo faktisk testmalkestalden, vi fik," siger Atte med et smil. "Og den fungerede fint med det samme. Der blev lavet et par ændringer, men det var kun småting. Malkningen gik, som den skulle, fra første dag, og samarbejdet var og er stadig en stor fornøjelse." Når der f.eks. skal laves en opdatering på malkestalden, er der altid en montør til stede. "Han bliver, til vi er færdige med rengøringen, så han kan afhjælpe eventuelle fejl."

Nem og problemfri malkning
En driftssikker malkestald med gennemprøvet teknologi – sådan beskriver Atte og Hanny malkekarrusellen efter et års malkning. "Mælkekvaliteten er rigtig god, gederne er trygge under malkningen, og det er en fornøjelse for os at malke." Når det er behageligt at malke, skyldes det navnlig QuickUp-systemet, hvor pattekopperne kommer direkte ud af platformen lige under patterne. Ergonomisk set har den patenterede QuickUp mange fordele, da påsætning af de lette kopper kun kræver en enkelt lodret bevægelse. Og der er også fordele for gederne: "Alle typer geder kan malkes – små, store, lange, korte og med forskellige typer patter."
Med en karrusel står malkeren på samme sted under hele malkningen, mens gederne kører forbi i et behageligt, ensartet tempo. "Det svarer til den karrusel, vi malkede køer i i 20 år," siger Atte og tilføjer, at de altid er to om at malke. "Den ene står i karrusellen, mens den anden sørger for tilførslen og forskelligt andet arbejde omkring malkestalden. Gederne går ind uden problemer, da de får en godbid i karrusellen."


Den nye malkestald kunne opføres i de eksisterende stalde, inklusive en opsamlingsplads med plads til ca. 600 geder. "Der venter de i højst tre kvarter – længere skal de heller ikke stå der," fortæller gedeholderne. "Man vil jo helst have dem hurtigst muligt tilbage i dybstrøelsesstalden, hvor de kan æde og ligge – og dermed lave mælk." På godt og vel halvanden time har de malket hele besætningen, rengjort malkestalden og fodret og plejet gederne. "Malkningen skal forløbe nemt og problemfrit. Det havde vi jo lært i forvejen med køerne."

Teknologi sparer tid
Teknologien er en vigtig del af 2RO. Selv om man hurtigt mister gederne af syne under malkningen, bliver de fulgt af computeren. "Hvis de kun når op på 75 % af deres ydelse, bliver de stående," nævner Atte som en stor fordel. "På den måde bliver der holdt øje med gederne, uden at vi selv skal rende frem og tilbage." Gedeholderne lovpriser også malkesystemets mange teknologiske funktioner, f.eks. separationen: "Det bruger vi rigtig meget." På den måde bliver gederne separeret, f.eks. til bedækningsgruppen. "Vi slipper for at skulle lede hele besætningen igennem, hvilket er en ret tidskrævende opgave. De geder, vi skal have fat i, fører vi ind. Derefter separeres de og kommer i en separat dybstrøelsesstald, hvor de er klar til kontrol. Det sparer os for en masse arbejde." Atte kan endda sætte tal på: "Hvis du kan spare 10 minutter om dagen på tilbagevendende opgaver, svarer det til en time om ugen og en hel arbejdsuge om året."

Computerstyret arbejde
Navnlig Hanny bruger computeren i sit arbejde: "Allerede om morgenen har jeg tjekket, hvilke geder der har produceret for lidt." Gederne markerer hun på touchskærmen. "Det er så smart. Jeg slipper for at rende rundt hele dagen og tænke på, at jeg skal holde øje med dén og dén ged. Når de er markeret, ved jeg, hvilke geder jeg skal være opmærksom på." Og ifølge hende kan man udnytte teknologien meget mere og dermed lette arbejdet: "Computeren ligger inde med en masse viden. På den måde kan malkestalden bidrage til bedriftens beslutningsprocesser. Malkning er og bliver menneskearbejde, men man skal lære at følge computerens signaler." Som eksempel nævner hun de forskellige farver, der ses ved gederne på skærmen. "Det viser, hvilke geder man skal være opmærksom på. Orange betyder for lidt mælk; lilla betyder, at vi selv har markeret geden, og grøn betyder, at alt er i den skønneste orden."
Malkestaldens muligheder er mange. "Når halsfikseringen forbliver lukket, kører geden en runde mere med og kommer forbi mig en ekstra gang. Det kan f.eks. være en ældre ged, men også hvis jeg vil tage dens temperatur. Det klares med et tryk på en knap," fortæller Hanny. "Hvis en ged er syg, må man ikke tøve et sekund med at behandle den. Geder er mere skrøbelige end køer." Og netop den teknologi er SAC virkelig god til," siger Atte. "Vi stoler på teknologien. Det er vitterligt malkestaldenes Mercedes."

Mindre kapital, bedre forretningsgrundlag
Fra 120 køer til 900 geder var noget af en omlægning. Den 13. oktober 2021 var køerne væk. Ægteparret brugte tre måneder på at ombygge gården. "Vi havde ingen dyr, vi skulle ikke malke, og der var ingen kælvninger. Vi kunne fokusere 100 % på at ombygge stalden til gederne." I øjeblikket malker de 900 geder, og målet er at udvide til 1100. Dermed holder de sig inden for tilladelsen. "Og med denne stald giver de ekstra 200 geder kun et kvarters ekstra arbejde pr. malkning. Det er ingen sag at udvide."

Fortryder intet trods stor travlhed
Den 18. januar 2022 ankom gederne fra to forskellige gårde. "Nej, vi har ikke fortrudt det et øjeblik," siger Atte og ser på Hanny. "Nej, ikke engang jeg," siger Hanny, "selv om vi har fået mere travlt, da jeg også har et job ved siden af."
Spidsbelastningsperioden for ægteparret er læmningssæsonen – fra midt i marts til sidst i maj – og gedernes opstart i denne periode. For at kunne tage imod kiddene og give dem en god start har Atte og Hanny investeret i en moderne "fødestue", hvor de får hjælp fra forskellige vikaransatte "fødselshjælpere" i læmningssæsonen. "Det er et fantastisk arbejde," siger Hanny. "Kiddene er mere skrøbelige end kalve, så man skal passe godt på dem. Der går meget tid med at sidde hos dem og give flaske og sikre, at alt er så hygiejnisk som muligt. På få uger bliver der født flere hundrede kid, så infektionstrykket stiger enormt." "Geder er mere kvindearbejde," griner Atte.

Åbent hus
Otte måneder efter starten holdt Atte og Hanny åbent hus. "Også for vores nærmeste naboer og folk fra landsbyen. Vi har aldrig fået negative reaktioner, men vi syntes, det var virkelig vigtigt at åbne vores bedrift op udadtil." For andre gedeholdere var det en god lejlighed til at komme og beundre 2RO-karrusellen – den allerførste i verden. Af samme årsag kommer der også mange til Raerd fra udlandet. "Vi er meget tilfredse med det første år, vi har haft. Gederne giver i snit 1100 liter mælk om året, men for os handler det mest af alt om, at det er nemt, og at det giver overskud. Nej, vi har faktisk ikke noget dårligt at sige."