Robotten giver os større fleksibilitet

"Jeg er ikke robotlandmand og bliver det heller aldrig," sagde Rogier Lansink for nogle år siden til sin kone, Heleen. Alligevel fik de et automatisk malkesystem fra SAC og i dag har de slet ikke lyst til at leve uden automatisk malkning, fortæller Heleen. "Det giver både Rogier og mig en større fleksibilitet. Uden robotten ville jeg ikke kunne gøre det, jeg gør i dag."

For nylig har hun været i både England, USA og Kina. Og næste år følger endnu flere rejser til fjerne himmelstrøg. Heleen Lansink er en af de syv heldige hollændere, der har fået et Nuffield Farming Scholarship. "Jeg har mulighed for at rejse verden rundt med et forskningsemne for at udveksle viden og erfaring med kolleger inden for landbruget." Det er et større foretagende for Heleen, som ikke kun arbejder på gården i Haaksbergen, men også har fire børn sammen med Rogier. "Det havde aldrig kunnet lade sig gøre, hvis det ikke var for robotten," konstaterer hun. "Rogier kan klare arbejdet uden ekstra arbejdskraft."

Større fleksibilitet
Da Heleen og Rogier fik børn, tog de arbejdsprocesserne på gården op til nøje overvejelse. "Spidsbelastningsperioderne i familien og på gården falder sammen om morgenen og om aftenen, hvor man normalt malker," siger Heleen. Denne flaskehals løste de i 2012 ved at investere i et automatisk malkesystem. "Nu har vi en større fleksibilitet." Desuden havde de mange år med to malkninger om dagen sat sine fysiske begrænsninger. "Rogier fik sommetider ondt i knæene og skuldrene i malkestalden. Så er man nødt til at spørge sig selv, hvordan man vil have det, når man er 65."

Rogier og Heleen er enige: "De næste par år vil vi ikke undvære en robot." Køerne vænnede sig til det nye system efter et par uger, men for Rogier tog det lidt længere tid. "Man har ikke længere den tætte kontakt med køerne to gange om dagen. Han var bange for ikke længere at have kontrollen, og at det ville blive alt for teknisk," fortæller Heleen. Men det gik over al forventning. "De gode køer ser man ikke længere," siger Roger, som nu kan fokusere fuldt ud på de køer, der kræver særlig opmærksomhed. Valget af SAC-robotten var i øvrigt helt bevidst. "Med én arm, der betjener to bokse, har du lave vedligeholdelsesomkostninger," siger Heleen.

Selvforsynende
Ud over robotmalkning har parret to yderligere fokuspunkter på deres bedrift: cirkulært landbrug og græsning. "Med 85 køer skal vi have 50 hektar jord," siger Heleen. "Vores mål er at få lukket kredsløbet for jord, foder, gødning og køer med færrest mulige forsyninger udefra." Tildelingen af kraftfoder har de styr på, i båsene ligger der biostrøelse, og de eksperimenterer med dyrkning af sorghum. "I 2018 blev det tydeligt for os, at vi med vores tørre jord er sårbare i tørre perioder," fortæller Heleen. "Derfor leder vi efter alternative afgrøder, der bedre kan klare tørke." Dermed er fokus for gårdens drift også blevet rettet mere mod jordbrug. "Det fordyber Rogier sig i," siger Heleen og oplister straks en række fokuspunkter: "Jordfrugtbarhed, separation og opgradering af gødning og dermed et lavere forbrug af kunststofgødning."

Køer på græs
I forbindelse med overgangen genoptog Heleen og Rogier græsning for to år siden. "Vi havde ungdyrene og goldkøerne på græs, men ikke malkekøerne. De er kommet ud igen nu," fortæller Heleen og tilføjer, at græsmarkerne ligger tæt på gården er blevet øget, hvilket har gjort det muligt at sende køerne på græs. Det var i øvrigt, kombineret med robotmalkningen, lidt af en udfordring. Sidste år var køerne på græs tre timer om morgenen og tre timer om aftenen. "Vi lukkede af for folden," fortæller Heleen. Dermed var kravet til græsning opfyldt, og takket være underbelægningen kunne robotten også sagtens klare det. "Men det gav blot Rogier endnu mere arbejde at skulle hente og bringe køerne." I år har de gjort det anderledes. Der kommer en automatisk hegnsåbner, som lukker de køer igennem, der må græsse. De græsser så i henhold til principperne i ordningen "Nieuw Nederlands Weiden", hvor køerne skifter fold hver dag. De har nu været på græs siden slutningen af marts, og resultatet er en gennemsnitlig mælkeydelse på 32,5 liter pr. ko. Det er Heleen og Rogier rigtig godt tilfredse med. "Det giver en bedre indtjening."

Rasteplads og mælkeautomat
Når man driver sin bedrift med samfundssind, sådan som Heleen og Rogier gør, kan det ikke komme bag på nogen, at de også har en "rasteplads" på deres gård. Her kan forbipasserende vandrere og cyklister få sig et hvil og købe kaffe, te og saftevand. Desuden står der en mælkeautomat, hvor der kan tappes frisk mælk fra egen gård. "Det gør vi ikke, fordi der er penge i det. Formålet er først og fremmest at involvere borgerne mere i livet på gården," forklarer Heleen. "Så ved de, hvor mælken og deres mad kommer fra."

Fakta om bedriften. Familien Lansink malker …

  • med en SAC RDS FUTURELINE MAX 2011
  • 80 malkekøer
  • 32 kg mælk pr. ko pr. dag
  • I gennemsnit 3 besøg pr. ko pr. dag
  • I gennemsnit 2500 kg pr. dag

Rogier en Heleen Lansink
Haaksbergen, Holland