I praksis

"Det er en ren fornøjelse at malke"

Familien Ribberinks mælkebedrift til køer har i de seneste to år gennemgået en sand forvandling. Besætningen er fordoblet inden for de forudgående seks år, der er kommet en ny stald til. Desuden en flot ny malkestald, som pryder gården i den hollandske by Denekamp. "Indtil videre har det ikke været svært at finde malkere," fortæller Sjoerd Ribberink, "men vi har også en malkestald med et rigtig godt arbejdsmiljø."

Ergonomi et vigtigt kriterium
Fra gårdspladsen går man direkte ind i malkestalden hos familien Ribberink i Denekamp. Der er ingen trappe – man står med det samme i malkestalden med yverne i øjenhøjde, fordi det er en malkehøj. "Til de høje eller mindre høje malkere kan vi endda også justere gulvet," fortæller Sjoerd Ribberink om den kun et år gamle 2x16-pladsers Rapid Exit SAC-malkestald. Ergonomien var et vigtigt kriterium for familiens valg af malkestald. Sjoerd opremser fordelene ved den flotte, lyse malkestald: "En balancearm, lette malkesæt, en opadskrånende opsamlingsplads med drivbom og en radio letter alt sammen arbejdet. Derudover har vi også en spandemaskine med et separat malkesæt, så vi ikke behøver koble om og kan rengøre den, når vi lige har tid."

Bygget til robotter
For lidt over et år siden gennemgik familien Ribberinks bedrift en enorm udvikling. Den gamle stald med en væsentlig overbelægning og en 2x8-pladsers malkestald, hvor der blev malket syv timer om dagen krævede, at der blev truffet en beslutning omkring fremtiden. "Med en ny stald voksede besætningen. I første omgang var det planen at købe en brugt malkestald og senere installere robotter i den," fortæller Sjoerd og peger på området foran malkestalden, hvor der kunne have været plads til en ekstra sektion sengebåse til køer og fire malkerobotter. "Tanken om robotter kom først og fremmest af vores forventning til, at det ville blive svært at finde gode malkere i fremtiden." Men efter nøjere overvejelser faldt valget alligevel på traditionel malkning. "Vi har også køerne på græs og dét er en stor udfordring med robotmalkning, ligeledes har vi en større besætning," angiver Sjoerd, som en af de afgørende grunde til valget af en malkestald. "Desuden kan vi godt lide strukturen på vores bedrift, fordi vi laver det meste af markarbejdet selv. I malkestalden får man også set alle køerne, inden man hopper op på traktoren." Desuden beretter den unge landmand, der driver gården sammen med sin familie, at de foretrækker at have medarbejdere. "Vi har valgt denne bedriftsstørrelse, for at vi kunne være flere personer til at udføre arbejdet her på gården. Det giver større fleksibilitet og frihed til at lave andre ting." Hver morgen klokken halv fem starter Sjoerd malkeanlægget op – morgenmalkningen sørger han nemlig for det meste selv for. Han er færdig cirka kvart over syv, lige inden fuldfodervognen kører rationerne ud til køerne. "Omkring klokken otte hver morgen har vi malket og fodret alle dyrene på gården."

Kapacitet på 130 køer i timen
Det var ikke særlig svært at beslutte, hvilken malkestald det skulle være, fortæller Sjoerd, som gennem sit arbejde i udlandet har arbejdet i mange forskellige malkestalde. "Øverst på vores ønskeseddel stod der, at det skulle være en fornøjelse at malke," siger Sjoerd og fortæller, at de har hele syv forskellige malkere på bedriften. "Og de kommer her alle sammen og malker med stor glæde." Valget af en 2x16 betyder, at malkningen kan klares af en enkelt person. I så fald kan der malkes 130 køer i timen. Hvis man har rigtig travlt, kan man også være to til at malke og så kan man nå op på 170 køer i timen. SBS malkestalden giver et godt overblik over alle køerne. "Med en karrusel forsvinder koen på et tidspunkt ud af syne. Vi vil gerne lave efterkontrol på køerne og behandle patterne med efter-dyp. Desuden er arbejdsstillingerne mere varierede i en SBS malkestald, fordi man også går rundt.  Vi forestiller os, at vi dermed undgår fysiske gener som følge af mange gentagne bevægelser." Der var heller ikke meget diskussion om, hvilket mærke malkestalden skulle være: "Vi har altid haft gode erfaringer med SAC. De er skarpe på prisen og vi har en rigtig god service her i området. Så er der jo ingen grund til at lede videre."

Prikken over i'et med Unitrack
Med den voksende besætning sætter mælkeproducenten nu prikken over i'et. Med Unitrack transpondere (sensorer) overvåges besætningens sundhed, drøvtygning og brunst. "Kælvningsintervallet var faldet, da vi byggede stalden, men det er siden steget igen," siger Sjoerd og fortæller, at celletallet i tankmælken ligger på omkring 120.000 celler/ml. "Målet er at få det ned på 100.000 celler/ml, sådan som det plejer at være." Køernes ydelse ligger i dag på ca. 10.000 kg mælk, med 4,39 % fedt og 3,75 % protein. "Udgangspunktet er den rigtige sammensætning og måske kan vi en dag øge ydelsen," siger Sjoerd og påpeger, at forholdet mellem fedt og protein er vigtig for bedriften. "Med to daglige malkninger og før omtalte forhold mellem fedt og protein kan vi opnå en effektiv indtjening. Det skulle man også gerne efter sådan en investering," griner Sjoerd. "Vi har nu fået styr på besætningen og antallet af dyr passer til vores nuværende besiddelse af jord. Hvis vi vil vokse yderligere, skal vi købe mere jord. Malkestalden vil sagtens kunne klare yderligere vækst."