MAKSIMAL OPPETID MED SAC SERVICE

 

Hos SAC har vi stort fokus på dig, din besætning og hvordan vi sammen kan optimere indtjeningen i din bedrift. Vi ser det som et samarbejde mellem SAC, vores forhandler og dig som mælkeproducent, hvor vi sammen sikrer det bedste for dig, dine dyr og mælken. Med en serviceaftale får du løbende et overblik over driften, vedligeholdelsen af dit malkeanlæg – og bedre kontrol over dine omkostninger.

 • Forebyggende vedligehold vil mindske dine drifts- og vedligeholdelsesomkostninger ved at dit malkeanlæg til enhver tid er opdateret, så det malker stabilt og pålideligt hver gang, i mange år fremover.
 • Vedligeholdt malkeudstyr malker mere effektivt, og det vil mindske dine omkostninger til fx energiforbrug og uforudsete udkald og reparationsomkostninger – samtidig med at vi samlet set har fokus på at minimere klimabelastningen fra din bedrift.
 • Et stabilt kørende malkeanlæg vil give den bedste forberedelse ved hver malkning - og med den mest optimale mælkekvalitet.
 • Løbende opdateringer og skift af basale dele sikrer den mest optimale og skånsomme håndtering af dyrene.
 • Et vedligeholdt malkeanlæg giver dig og dine malkere den bedstesikkerhed og tryghed før og under hver malkning, hvor der ikke skal tænkes over eventuelle overraskelser, der kan medføre unødvendige
  driftsstop.
 • Service, vedligehold og reparationer udføres af vores kompetente og veluddannede teknikere, der har mange års erfaring med vedligeholdelse af SAC-malkeanlæg.

Vi har opdelt SAC Service i Basis Mini, Basis og Plus, som du kan vælge alt efter dine ønsker og behov.

Basis Mini
Du får et basis tilstandstjek af dit malkeanlæg og anbefalinger til eventuelle reparationer og forbedringer.

 • Basis tilstandstjek på et kvalificeret grundlag inklusiv tilstandsrapport og udarbejdelse af plan for vedligehold.
 • 24/7/365 vagtordning.

Basis
SAC Service Basis er en serviceaftale, der opfylder dine mest basale behov. Du får her en status på driften og behovet for vedligeholdelse af dit malkeanlæg – så du ud fra dette kan træffe de rigtige valg for dig, dine dyr og mælken.

 • Når vi skifter dit pattegummi laver vi et basis tilstandstjek på dit malkeanlæg, der inkluderer en kontrol af de mest vitale komponenter og enheder i anlægget. Du modtager en basis tilstandsrapport på anlægget med anbefalinger for vedligehold og reparationer. Vedligehold og reparationer udføres efter aftale – og vi bruger altid originale SAC-komponenter ved reparation og vedligeholdelse.
 • Afprøvning af dit malkeudstyr i henhold til ISO-standard 6690.
 • SAC skifter dit pattegummi, men frekvensen vil afhænge af antal køer og antal malkninger per dag. Det kan også variere afhængig af typen af pattegummi (dog minimum hver 6. måned). På denne måde sikrer vi en konstant høj mælkeydelse og -kvalitet og optimal komfort for dyrene.
 • 24/7/365 vagtordning.

Plus
Ønsker du optimal driftssikkerhed og tryghed, og vil du sikre at dit malkeanlæg kører pålideligt i mange år fremover, så tilbyder vi med SAC Service Plus en udvidet serviceaftale.

 • Når vi skifter dit pattegummi foretager vi et udvidet tilstandstjek af dit malkeanlæg.
 • Du modtager en Plus tilstandsrapport på anlægget, med påpegning af de vedligehold og reparationer der gennemføres.
 • Plus afprøvning af dit malkeudstyr i henhold til ISO standard 6690.
 • Vi udskifter de dele, der anbefales udskiftet i den udvidede tilstandsrapport. Vi bruger altid originale SAC-komponenter ved reparation og vedligeholdelse.
 • Alle mælkeførende gummidele udskiftes én gang om året, og delene er alle fødevaregodkendt efter EU’s forordning.
 • SAC skifter dit pattegummi, men frekvensen vil afhænge af antal køer og antal malkninger per dag. Det kan også variere afhængig af typen af pattegummi (dog minimum hver 6. måned). På denne måde sikrer vi en konstant høj mælkeydelse og -kvalitet og optimal komfort for dyrene.
 • Én gang årligt kalibrerer vi dine mælkemålere – har du ICAR-godkendte mælkemålere (IDC 3 eller IDC 3b) kalibreres de efter ICAR-godkendte retningslinjer.
 • Årligt tjek af modtryk på mælkepumpe, filter og pladekøler.

Kontakt dit lokale SAC servicecenter for at lave en serviceaftale med os.